Uvjeti korištenja

Svatko ih ima.

Solo je autorsko djelo i brand tvrtke COAX j.d.o.o., iz Zagreba (u nastavku samo COAX).

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici https://solo.com.hr (i/ili mobilnoj aplikaciji) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka COAX-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu COAX-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici (i/ili mobilnoj aplikaciji) mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica (i/ili mobilne aplikacije) ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja COAX-a i drugih vlasnika autorskih prava.
Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korištenjem sadržaja ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije) korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije) isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

U slučaju neovlaštenog i/ili protuzakonitog korištenja sadržajem digitalnog izdanja, COAX je ovlašten od osobe koja koristi na isti način sadržaj naplatiti korištenje usluge u deseterostrukom iznosu od iznosa utvrđenog cjenikom.

COAX se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije), za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije), te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije).

Vezano uz članak 28. Opće uredbe o zaštiti podataka

Korištenje SOLO servisa može od COAX-a zahtjevati obradu osobnih podataka u ime korisnika SOLO servisa (u nastavku samo "Korisnik"). U tom slučaju Korisnik nastupa u ulozi voditelja obrade za sve podatke koje proslijedi COAX-u. COAX u svim primjerima djeluje isključivo u ulozi izvršitelja obrade i obrađuje podatke u skladu s ovlaštenjem Korisnika.
Korisnik jamči da ima ovlaštenje za prosljeđivanje podataka izvršitelju te da su sva uputstva Korisnika u vezi s obradom podataka temeljena na pravnoj osnovi. COAX će obrađivati podatke isključivo u skladu s uputama Korisnika.
Dokle god koristi SOLO servise, Korisnik se smatra isključivim vlasnikom svih podataka koje proslijeđuje COAX-u. SOLO servisi Korisniku omogućuju da samostalno izvrši izvoz svih podataka, koji se nalaze na poslužitelju COAX-a, u digitalnom obliku. Korisnik je dužan prije gašenja svog korisničkog računa ili nekorištenja SOLO servisa izvesti i/ili izbrisati sve svoje podatke s poslužitelja COAX-a.

Molimo te da pročitaš i našu Izjavu o sigurnosti i privatnosti. Solo je usklađen s EU Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Isključenje odgovornosti

COAX ne odgovara korisniku aplikacije za štetu nastalu zbog:
• nemogućnosti korištenja usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja korisnika,
• nedostupnosti usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile,
• grešaka u radu usluge,
• neadekvatnosti usluge za poslovne potrebe korisnika

Korisniku se pruža najam ove usluge u konačnom obliku, po principu "kakav jest" (eng. "as is") te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka ove usluge. Iako COAX radi kontinuirano testiranje i održavanje ove usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu same usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova.
U svakom slučaju, COAX će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

COAX ne odgovara korisniku usluge za štetu ukoliko dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

COAX i prodajni partneri ne nude povrat novaca. Korisnik prije kupnje plaćenog paketa ima uvid u bazičnu funkcionalnost servisa i dovoljno vremena za odluku o kupnji.

Zadnja izmjena

1. srpnja 2022.