O servisu Solo


Što je Solo? Zašto Solo? Koliko se plaća? Kako se registrirati? Prvo korištenje servisa Rad s računima Rad s klijentima Rad s uslugama Podrška za inozemne tipove djelatnosti Što ako imam više od 3 računa mjesečno? Koristim besplatni Jabba paket, od kada se računa taj početak mjeseca? Vizualne upute za rad (30-minutni video) Ne vidim unesene račune/ponude Pojašnjenje CSV formata datoteka Mogu li koristiti u BiH ili Srbiji? Mogu li imati više poslovnica u istom kor. računu? Zašto Solo nema vođenje skladišta? Trebam ponudu za dobivanje poticaja za samozapošljavanje Je li Solo fiskalna kasa?

Računi


Preuzimanje svih mjesečnih računa odjednom Što ako mi računi ne počinju od broja 1 ili već imam drugačiju oznaku poslovnice? Zašto na mojim računima ne piše da je račun pisan na računalu i važeći bez pečata i potpisa? Novi sam korisnik, unio sam podatke o mojoj tvrki/obrtu, kako sada izdati račun? Storniranje računa Izrada računa iz ponude Brisanje računa POS printer Predefinirane napomene na računu Mijenjanje broja računa Promjena dizajna A4 računa Engleski (i višejezični) računi Likvidator Strane valute i tečaj Fiksna napomena "Društvo je upisano u sudski registar..." ili "Oslobođeno plaćanja PDV-a..." Zašto ne mogu staviti količinu u minus ili cijenu 0 kn? Postupak izrade i zatvaranja avansnog računa / računa za predujam Promjena podataka na izdanom računu Dodatni (drugi) IBAN Prikaz 2D barkoda Izmjene nisu vidljive (na PDF-u)

Korisnički račun


Istek licence Kupnja/produženje licence Digitalni potpis Uplatili smo licencu, kada ćete ju aktivirati? Što ako uplatim novu licencu prije isteka stare? Brisanje korisničkog računa

Fiskalizacija


Želim fiskalizirati račune Fiskalizacija negotovinskih računa (samo virmanske uplate) Naknadna fiskalizacija Instalacija certifikata Zašto ne mogu mijenjati podatke od poslovnice (poslovnog prostora) Zašto ne mogu fiskalizirati više računa unutar 48h? Prijava/promjena/brisanje poslovnice (poslovnog prostora)

Mobilna aplikacija


Što je Solo mobilna fiskalna? Prijava u aplikaciju Spajanje POS printera na mobitel Izrada računa putem aplikacije Zaključak blagajne i ostali dokumenti Ne vidim usluge/proizvode Ne mogu fiskalizirati račune Podržani POS printeri Kako započeti s radom u skladu sa zakonom?