Odgovori

na česta pitanja iliti FAQ.

O servisu Solo


Što je Solo? Koliko se plaća? Rad s računima Što ako imam više od 3 računa mjesečno? Vizualne upute za rad (30-minutni video) Prvo korištenje servisa Rad s uslugama Podrška za inozemne tipove djelatnosti Koristim besplatni Jabba paket, od kada se računa taj početak mjeseca? Rad s klijentima Zašto Solo? Kako se registrirati? Je li Solo fiskalna kasa? Zašto Solo nema vođenje skladišta? Uvođenje eura i dvojno iskazivanje cijena Pojašnjenje CSV formata datoteka Trebam ponudu za dobivanje poticaja za samozapošljavanje Mogu li imati više poslovnica u istom kor. računu? Mogu li koristiti u BiH ili Srbiji? Otkud naziv Solo?

Računi


Storniranje računa Fiksna napomena "Društvo je upisano u sudski registar..." ili "Oslobođeno plaćanja PDV-a..." Zašto na mojim računima ne piše da je račun pisan na računalu i važeći bez pečata i potpisa? POS printer Postupak izrade i zatvaranja avansnog računa / računa za predujam Promjena dizajna A4 računa Brisanje računa Likvidator Engleski (i višejezični) računi Prikaz 2D barkoda Novi sam korisnik, unio sam podatke o mojoj tvrki/obrtu, kako sada izdati račun? Strane valute i tečaj Mijenjanje broja računa Što ako mi računi ne počinju od broja 1 ili već imam drugačiju oznaku poslovnice? Preuzimanje svih mjesečnih računa odjednom Predefinirane napomene na računu Promjena podataka na izdanom računu Zašto ne mogu staviti količinu u minus ili cijenu 0 kn? Dodatni (drugi) IBAN Izmjene nisu vidljive (na PDF-u) Odvojene numeracije za gotovinske i transakcijske račune Ponavljanje računa i ponuda Kalkulacija ispada krivo? Trebam li imati Interni akt? Limit od 300 računa mjesečno Želim kreirati novi račun/ponudu u kunama

Ponude


Izrada računa iz ponude Mogu li fiskalizirati ponudu?

Korisnički račun


Uplatili smo licencu, kada ćete ju aktivirati? Kupnja/produženje licence Digitalni potpis Istek licence Što ako uplatim novu licencu prije isteka stare? Brisanje korisničkog računa Zaboravljena lozinka

Fiskalizacija


Instalacija certifikata (vizualne upute) Prijava/promjena/brisanje poslovnice (poslovnog prostora) Naknadna fiskalizacija Želim fiskalizirati račune Fiskalizacija negotovinskih računa (samo virmanske uplate) Zašto ne mogu fiskalizirati više računa unutar 48h? Zašto ne mogu mijenjati podatke od poslovnice (poslovnog prostora) Demo certifikat Unio/la sam krivu oznaku poslovnice Obavijest iz PU o isteku aplikacijskog certifikata Želim fiskalizirati račun koji nije zadnji izdani Želim promijeniti ime/oznaku operatera Istek i zamjena certifikata za fiskalizaciju Fiskalizacija javlja grešku

Mobilna aplikacija


Prijava u aplikaciju Podržani POS printeri Spajanje POS printera na mobitel Zaključak blagajne i ostali izvještaji Izrada računa putem aplikacije Što je Solo mobilna fiskalna? Kako započeti s radom u skladu sa zakonom? Ne vidim usluge/proizvode Ne mogu fiskalizirati račune

e-Računi


Kako poslati e-Račun Što je e-Račun? Mogu li poslati e-Račun iz Solo? Gdje nabaviti certifikat za e-Račun? Cijene slanja e-Računa Slanje e-Računa javlja grešku... Što ako koristim drugi servis za e-Račune Primatelj e-Računa ima više poslovnih jedinica Možete li u e-Račun dodati...

Financijski izvještaji


PO-SD obrazac mi nije ispravan Kako preuzeti obrasce KPR, IRA, URA, KPI, PO-SD...

API / webshop


Webshop + Solo Stripe + Solo