O servisu Solo


Što je Solo? Koliko se plaća? Rad s računima Prvo korištenje servisa Vizualne upute za rad (30-minutni video) Što ako imam više od 3 računa mjesečno? Rad s uslugama Rad s klijentima Koristim besplatni Jabba paket, od kada se računa taj početak mjeseca? Podrška za inozemne tipove djelatnosti Zašto Solo? Kako se registrirati? Pojašnjenje CSV formata datoteka Mogu li imati više poslovnica u istom kor. računu? Zašto Solo nema vođenje skladišta? Trebam ponudu za dobivanje poticaja za samozapošljavanje Mogu li koristiti u BiH ili Srbiji? Je li Solo fiskalna kasa? Otkud naziv Solo?

Računi


Storniranje računa Promjena dizajna A4 računa POS printer Fiksna napomena "Društvo je upisano u sudski registar..." ili "Oslobođeno plaćanja PDV-a..." Zašto na mojim računima ne piše da je račun pisan na računalu i važeći bez pečata i potpisa? Brisanje računa Likvidator Izrada računa iz ponude Novi sam korisnik, unio sam podatke o mojoj tvrki/obrtu, kako sada izdati račun? Što ako mi računi ne počinju od broja 1 ili već imam drugačiju oznaku poslovnice? Mijenjanje broja računa Engleski (i višejezični) računi Preuzimanje svih mjesečnih računa odjednom Strane valute i tečaj Predefinirane napomene na računu Postupak izrade i zatvaranja avansnog računa / računa za predujam Promjena podataka na izdanom računu Zašto ne mogu staviti količinu u minus ili cijenu 0 kn? Prikaz 2D barkoda Dodatni (drugi) IBAN Izmjene nisu vidljive (na PDF-u) e-Račun Odvojene numeracije za gotovinske i transakcijske račune

Korisnički račun


Uplatili smo licencu, kada ćete ju aktivirati? Kupnja/produženje licence Digitalni potpis Istek licence Što ako uplatim novu licencu prije isteka stare? Brisanje korisničkog računa

Fiskalizacija


Instalacija certifikata Naknadna fiskalizacija Želim fiskalizirati račune Fiskalizacija negotovinskih računa (samo virmanske uplate) Prijava/promjena/brisanje poslovnice (poslovnog prostora) Zašto ne mogu mijenjati podatke od poslovnice (poslovnog prostora) Zašto ne mogu fiskalizirati više računa unutar 48h? Demo certifikat Obavijest iz PU o isteku aplikacijskog certifikata Unio/la sam krivu oznaku poslovnice

Mobilna aplikacija


Podržani POS printeri Spajanje POS printera na mobitel Što je Solo mobilna fiskalna? Kako započeti s radom u skladu sa zakonom? Izrada računa putem aplikacije Zaključak blagajne i ostali dokumenti Prijava u aplikaciju Ne vidim usluge/proizvode Ne mogu fiskalizirati račune