API dokumentacija

Za developere.

Tečaj

API množi tečaj s iznosima računa ili ponude. Ako koristiš HNB-ov tečaj, prvo ga podijeli s 1 (npr. tečaj za račun ili ponudu u valuti USD treba biti 0,94 umjesto 7,064035).
Ako pošalješ HNB-ov tečaj, ukupan iznos računa ili ponude će biti prevelik.