Jasno nam je da poslujemo u zemlji s bezbroj neobičnih zakona, pravila i preporuka koje se čine da su tu samo zato kako bi mikro i malim poduzetnicima zakomplicirali poslovanje. Jedna od takvih stvari je i imanje PDV broja i podnošenje PDV obrasca iako niste u sustavu PDV-a.

Naravno, ako niste u sustavu PDV-a vjerojatno se niti ne zamarate PDV-om jer eto, niste u sustavu i kave veze ima PDV s vama. Nemate ga, ne iskazujete ga, ne plaćate ga. I onda saznate da biste ipak trebali imati PDV broj i još ponešto uz to, ako poslujete sa zemljama iz Europske unije. Da, tako je.

Primijetili smo kako mnogo korisnika servisa Solo, mahom paušalaca, nije upućeno u ovu odredbu jer se vode za onom da ako nemaju primitaka većih od 230 000 (300 000 nakon 1.1.2018.) nemaju niti veze s PDV-om, nemaju pravo iskazivanja PDV-a na računima (ako ga slučajno netko iskaže, obavezan je i platiti ga) i nemaju pravo na odbitak pretporeza.

No, bez obzira na sve do sada napisano, a referirano na Zakon o PDV-u, poduzetnici se ipak se smatraju poreznim obveznicima te podliježu obvezi registriranja za potrebe PDV-a u određenim slučajevima kada obavljaju transakcije s drugim državama članicama EU-a koje imaju VAT ID, a prema čl. 77. Zakona o PDV-u i čl. 154. Pravilnika o PDV-u.

Evo tko mora imati PDV broj iako nije u PDV-u

Ako ste mali obveznik i niste u sustavu PDV-a, a obaviti ćete uslugu za porezne obveznike iz drugih država članica EU, obavezni ste 15 dana prije početka obavljanja usluga tim obveznicima, podnijeti Poreznoj upravi zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja. Nakon što dobijete PDV ID putem izdanog računa prenosite poreznu obvezu na poreznog obveznika primatelja usluge iz druge zemlje Europske unije. To činite tako da na računu napišete napomenu „Prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „Reverse charge“. To znači da će porezni obveznik u EU kojem ste isporučili uslugu sami platiti porez na uslugu. Ne zaboravite naravno i napomenu da ste oslobođeni plaćanja PDV-a.

Potrebno nositi obrasce u poreznu

Ako ste imali ovakvo poslovanje u mjesecu dužni ste u Poreznu upravu dostaviti Zbirnu prijavu za isporuke usluga u druge države članice EU (Obrazac ZP) te praznu PDV prijavu, dakle na mjesečnoj razini.

Ujedinjene Američke države pripadaju pod treće zemlje i za te klijente niste dužni podnositi zbirne prijave (ZP obrazac) niti PDV (PDV obrazac). Također niste obavezni to činiti ako ste uslugu prodali nekome tko nema VAT broj u EU npr. fizičkoj osobi, ali biste se trebali raspitati je li potrebno u toj državi platiti kakav porez, s vaše ili strane te osobe.


VAŽNA NAPOMENA

Tekstovi na blogu i komentari na vaša pitanja koje objavljujemo na blogu servisa Solo su strogo informativnog karaktera u cilju pomoći u prvim koracima u poduzetništvo. Sva dodatna i konkretna pitanja te informacije o Vašem poslovanju provjerite u Uredu za gospodarstvo, Poreznoj upravi, Zavodima za mirovinsko i zdravstveno jer Solo nije u mogućnosti davati službene odgovore o temama za koje su zadužene navedene institucije. Hvala na razumijevanju.

Gost-28.08.2017, 14:46

"Ujedinjene Američke države pripadaju pod treće zemlje i za te klijente niste dužni podnositi zbirne prijave (ZP obrazac) niti PDV (PDV obrazac). " Ovo nije točno. Ne treba predati ZP obrazac, ali treba PDV obrazac, može i u papirnatom obliku: Prijavu PDV-a u papirnatom obliku može podnijeti porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, mali porezni obveznik koji isključivo prima i obavlja usluge poreznom obvezniku iz trećih zemalja te kada je obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona. (NN 1/2017, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost)

Solo-28.08.2017, 15:03

Hvala na citatu, vjerujemo da će nekome pomoći. Ipak u njemu piše riječ "isključivo" koja bi mogla biti relevantna za tumačenje.

Fiskalizirate li račune od 1.7. ili od prije, obavezno prijavite poslovnicu u poreznu Samo što nije stigao 1. srpnja i s njima još jedan krug fiskalizacije koji sada zahvaća i neke poduzetnike koji nisu bili dužni fiskalizirati račune iako su radili s gotovinskim načinima plaćanja. Još od 1.1. 2017. na snazi je novi Zakon o fiskalizacij... Država poduzetnicima početnicima plaća licencu za Solo Ako ste novi u svijetu poduzetništva ili razmišljate o pokretanju posla, sigurno imate i drugih briga i nepoznanica na pameti. Tako kad čujete nešto kao – država daje poticaje ili država dijeli nepovratne potpore, vjerojatno mislite, super, ali... Solo traži PHP programera/programerku Solo API je dodatni servis koji smo objavili (za besplatno korištenje) tijekom 2014. godine i namijenjen je razmjeni podataka između npr. web trgovine korisnika i našeg servisa za izdavanje računa. Ideja je da njegovi kupci na web trgovini naruče (tj....