Jasno nam je da poslujemo u zemlji s bezbroj neobičnih zakona, pravila i preporuka koje se čine da su tu samo zato kako bi mikro i malim poduzetnicima zakomplicirali poslovanje. Jedna od takvih stvari je i imanje PDV broja i podnošenje PDV obrasca iako niste u sustavu PDV-a.

Naravno, ako niste u sustavu PDV-a vjerojatno se niti ne zamarate PDV-om jer eto, niste u sustavu i kave veze ima PDV s vama. Nemate ga, ne iskazujete ga, ne plaćate ga. I onda saznate da biste ipak trebali imati PDV broj i još ponešto uz to, ako poslujete sa zemljama iz Europske unije. Da, tako je.

Primijetili smo kako mnogo korisnika servisa Solo, mahom paušalaca, nije upućeno u ovu odredbu jer se vode za onom da ako nemaju primitaka većih od 230 000 (300 000 nakon 1.1.2018.) nemaju niti veze s PDV-om, nemaju pravo iskazivanja PDV-a na računima (ako ga slučajno netko iskaže, obavezan je i platiti ga) i nemaju pravo na odbitak pretporeza.

No, bez obzira na sve do sada napisano, a referirano na Zakon o PDV-u, poduzetnici se ipak se smatraju poreznim obveznicima te podliježu obvezi registriranja za potrebe PDV-a u određenim slučajevima kada obavljaju transakcije s drugim državama članicama EU-a koje imaju VAT ID, a prema čl. 77. Zakona o PDV-u i čl. 154. Pravilnika o PDV-u.

Evo tko mora imati PDV broj iako nije u PDV-u

Ako ste mali obveznik i niste u sustavu PDV-a, a obaviti ćete uslugu za porezne obveznike iz drugih država članica EU, obavezni ste 15 dana prije početka obavljanja usluga tim obveznicima, podnijeti Poreznoj upravi zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja. Nakon što dobijete PDV ID putem izdanog računa prenosite poreznu obvezu na poreznog obveznika primatelja usluge iz druge zemlje Europske unije. To činite tako da na računu napišete napomenu „Prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „Reverse charge“. To znači da će porezni obveznik u EU kojem ste isporučili uslugu sami platiti porez na uslugu. Ne zaboravite naravno i napomenu da ste oslobođeni plaćanja PDV-a.

Potrebno nositi obrasce u poreznu

Ako ste imali ovakvo poslovanje u mjesecu dužni ste u Poreznu upravu dostaviti Zbirnu prijavu za isporuke usluga u druge države članice EU (Obrazac ZP) te praznu PDV prijavu, dakle na mjesečnoj razini.

Ujedinjene Američke države pripadaju pod treće zemlje i za te klijente niste dužni podnositi zbirne prijave (ZP obrazac) niti PDV (PDV obrazac). Također niste obavezni to činiti ako ste uslugu prodali nekome tko nema VAT broj u EU npr. fizičkoj osobi, ali biste se trebali raspitati je li potrebno u toj državi platiti kakav porez, s vaše ili strane te osobe.


VAŽNA NAPOMENA

Tekstovi na blogu i komentari na vaša pitanja koje objavljujemo na blogu servisa Solo su strogo informativnog karaktera u cilju pomoći u prvim koracima u poduzetništvo. Sva dodatna i konkretna pitanja te informacije o Vašem poslovanju provjerite u Uredu za gospodarstvo, Poreznoj upravi, Zavodima za mirovinsko i zdravstveno jer Solo nije u mogućnosti davati službene odgovore o temama za koje su zadužene navedene institucije. Hvala na razumijevanju.

Gost-28.08.2017, 14:46

"Ujedinjene Američke države pripadaju pod treće zemlje i za te klijente niste dužni podnositi zbirne prijave (ZP obrazac) niti PDV (PDV obrazac). " Ovo nije točno. Ne treba predati ZP obrazac, ali treba PDV obrazac, može i u papirnatom obliku: Prijavu PDV-a u papirnatom obliku može podnijeti porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, mali porezni obveznik koji isključivo prima i obavlja usluge poreznom obvezniku iz trećih zemalja te kada je obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona. (NN 1/2017, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost)

Solo-28.08.2017, 15:03

Hvala na citatu, vjerujemo da će nekome pomoći. Ipak u njemu piše riječ "isključivo" koja bi mogla biti relevantna za tumačenje.

Gost-04.12.2017, 09:47

Pozdrav, kako sam novi paušalac zanima me sljedeće, nisam jos izdao PDV-ID, prilikom kreiranja računa na SOLO servisu piše da paušalci ne smiju unositi PDV-id broj? Zanima me da li ja tu nešto nisam dobro shvatio, jer izdajem račune prema EU? Hvala

Solo-04.12.2017, 09:55

Ako ga imate, unesite ga.

Još jedan razlog zašto je Solo najbolji izbor Solo je danas uveo automatsku izradu obrasca KPR (Knjiga prometa). Ovim obrascem smo upotpunili kolekciju automatski generiranih poslovnih dokumenata i možemo reći da Solo jedini na tržištu nudi potpunu kontrolu poslovanja te maksimalno olakšava vođen... Izrada PO-SD obrasca jednim klikom Dobra vijest za paušalne obrtnike, korisnike servisa Solo. Od danas je moguće jednim klikom izraditi PO-SD obrazac* (Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom samostalnom porezu na dohodak) koji se dostavlja Poreznoj upravi do... SRETAN 1. ROĐENDAN SOLO! Upravo ste napravili jedan krug oko Sunca u društvu servisa Solo. Naime, prije točno godinu dana, Solo je ugledao svijetlo weba i ušao u živote malih poduzetnika. Nakon dvanaest mjeseci rada i uživanja na ovom projektu možemo reći kako smo i dalje p...